Nieuwe/gewijzigde functionaliteit release 37

  •  Vreemde valuta
   Indien een factuur in een andere valuta wordt gefactureerd dan de basisvaluta van de administratie dan wordt zowel de basisvaluta als de vreemde valuta vastgelegd. De betaling vindt plaats in de vreemde valuta. Het saldo van de vreemde valuta wordt afgezet tegen de koers van het moment dat de factuur wordt betaald.

   Openstaand factuurbedrag:
   saldo vreemd valuta bedrag * actuele koers

   Betaald factuurbedrag:
   betaald vreemd valuta bedrag * koers bij betaling

   Openstaand factuurbedrag:
   (betaald vreemd valuta bedrag * koers bij betaling)
   + (saldo vreemd valuta bedrag * actuele koers)

   In het dashboard wordt gewerkt met de basis valuta van de administratie. Het vreemde valuta bedrag kunnen worden gebruikt als tekstvelden om de vreemde valuta’s te tonen.

   Voor koers herwaarderingen wordt voor het dagboek ‘ZzzVal’ gebruikt. Om deze journaalregels te onderscheiden van de daadwerkelijke debiteur facturen wordt dit dagboek niet mee genomen bij het bepalen van de debiteur facturen. Hiervoor wordt de variabele ‘vInvoice.ExcludeJournal’ gebruikt. Deze variabele is opgenomen in het bestand ‘klantnaam_Variables.ini’.
  •  Onbekende kostenplaatsen en kostendragers
   Onbekende kostenplaatsen en kostendragers werden aangeduid met de omschrijving ‘Onbekend’. Deze omschrijving is verwijderd. Een onbekende kostenplaats of kostendrager heeft geen omschrijving of label meerNieuwe/gewijzigde bestanden General_Variables.ini Een nieuw bestand waarin diverse variabelen zijn opgenomen. Dit bestand is voor alle administraties van toepassing.
  • vCustomer.Prefix>_Variables.ini
   Een nieuw bestand waarin één of meerdere variabelen zijn opgenomen. Dit bestand is specifiek voor één bepaalde administratie.